Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Biết Bắc Du

Biết Bắc Du

Tên Gốc : 知北游
Thể loại : Tu Luyện
Tác Giả : Lạc Thủy
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương cuối hồi cuối cùng đuôi sinh
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Mười sáu năm, ngươi dương thọ chỉ có mười sáu năm. Đây là Lạc Dương tiên đoán đại sư già diệp lần đầu tiên thấy lâm phi khi, đưa cho hắn nói. Này một năm, lâm phi mười sáu tuổi. Một cái mới tinh mà huyền diệu thế giới hướng lâm phi mở ra. Đây là một quyển đông...
Danh sách chương
  • 1 - 50