Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Cái Này Ảnh Đế Muốn Thêm Tiền

Cái Này Ảnh Đế Muốn Thêm Tiền

Tên Gốc : 这个影帝要加钱
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Du Phương Lão Đạo
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 618 chương cầm xuống đại yên ổn yên ổn
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Từ Minh triều xuyên qua đến 2000 năm, này một đời, đinh tu chỉ có thể đổi cái cách sống. <p></p> đạo diễn: Nghe nói ngươi thực có thể đánh, ta có cái diễn muốn tìm ngươi, khó khăn rất cao. <p></p> đinh tu: Thêm tiền là được. <p></p> đạo diễn: Kỳ thật tìm ngươi chỉ là mua cái bảo hiểm, không nhất định dùng thượng. <p></p> đinh tu: Này ta mặc kệ, tìm ta liền phải đưa tiền, thiếu một cái tử đều không được……
Danh sách chương
  • 1 - 50