Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Cầu Bá Công Nghệ Đen Hệ Thống

Cầu Bá Công Nghệ Đen Hệ Thống

Tên Gốc : 球霸的黑科技系统
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Bất Ái Cật Thảo Đích Dương
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : phát sách mới 《 ta cho tới bây giờ cũng không chủ động》
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Một cái Los Angeles tân nhân trở thành cầu bá chuyện xưa……<p></p> cảm giác câu chuyện này có điểm quen tai. <p></p> gì? Chơi bóng không tính công nghệ đen? Ta đem tất cả mọi người hắc một lần, như thế nào không tính “Hắc” khoa học kỹ thuật? <p></p> dương đàn hào: 321-941-893
Danh sách chương
  • 1 - 50