Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Chiến Quốc Đại Phu

Chiến Quốc Đại Phu

Tên Gốc : 战国大夫
Thể loại : Khoa Huyễn
Tác Giả : Đông Viện Đích Tảo Thụ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : chương 285: kết cục
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Trí lãng ngoài ý muốn xuyên qua đến xuân thu thời kì cuối Tấn Quốc trí thị, trở thành một cái có mấy ngàn hộ phong ấp đại phu. Chính trực Tấn Quốc bốn khanh to lớn hết sức, hai năm sau, trí thị đem bị Triệu Ngụy Hàn huỷ diệt, thành tựu tam gia phân tấn cách cục, Chiến quốc mở ra. Bất quá, lịch sử lại nhân trí lương đã đến nổi lên thay đổi. Khống chế trí thị, thúc đẩy quân chính cải cách, mở rộng tân học, phát triển sinh sản. Trí lãng lấy trí thị vi căn cơ, thành tựu trí thị đại tấn, mở ra tân Chiến quốc.
Danh sách chương
    • 1 - 50