Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Chư Thiên Mạnh Nhất Đoạt Lấy

Chư Thiên Mạnh Nhất Đoạt Lấy

Tên Gốc : 诸天最强掠夺
Thể loại : Tiểu Thuyết
Tác Giả : Y Thực Vô Ưu
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 170 chương đại triển thần uy, mở miệng bị tạc! ( Cầu đặt mua! )
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Ngoài ý muốn xuyên qua siêu thể diệp tiểu thiên, não vực bị khai phá tiến hóa, vì sống sót, hắn chỉ phải dũng sấm chư thiên, chinh chiến vạn giới, đoạt lấy hết thảy biến cường tài nguyên……<p></p> ( sách mới xuất phát, yêu cầu đại gia che chở cùng duy trì, cầu cất chứa cầu phiếu phiếu, cầu hết thảy hỏa lực! )
Danh sách chương
    • 1 - 50