Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Cực Phẩm Bại Gia Tử

Cực Phẩm Bại Gia Tử

Tên Gốc : 极品败家子
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Vật Vong Ngô Bản Tâm
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 127 chương chương cuối phượng múa cửu thiên
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Cực phẩm bại gia tử》 là không nên - quên ta bản tâm chú tâm sáng tác tiểu thuyết đô thị, 69 sách a thời gian thực đổi mới cực phẩm bại gia tử chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu cực phẩm bại gia tử bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ cực phẩm bại gia tử độc giả quan điểm.
Danh sách chương
  • 1 - 50