Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Đại Ngụy Cung Đình

Đại Ngụy Cung Đình

Tên Gốc : 大魏宫廷
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới :
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Sách mới 《 Triệu thị Hổ Tử 》 cầu cất chứa, đề cử <p></p> sinh làm lớn Ngụy hoàng tử, <p></p> nguyện đương thịnh thế nhàn vương. <p></p> chí ở thân cận nữ sắc khuyển mã thanh sắc, <p></p> lòng dạ gia quốc bá tánh xã tắc an nguy. <p></p> nếu huynh hiền, nếu đệ minh, <p></p> ngươi làm người vương ngô tranh thủ thời gian. <p></p> nếu ngươi không thể sử quốc cường, <p></p> ngô tới đăng cơ làm đế vương! <p></p> ———— hoằng nhuận 《 ngươi không được ta thượng 》
Danh sách chương
  • 1 - 50