Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Đại Sở Hoài Vương

Đại Sở Hoài Vương

Tên Gốc : 大楚怀王
Thể loại : Lịch Sử Quân Sự
Tác Giả : Tịch Nguyệt Thanh Mai Tử
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : sách mới《 chiến quốc chi Đông Đế》
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Hùng hòe vừa mới xuyên qua trở thành sở hoài vương, liền đụng tới Tần Quốc trương nghi tiến đến tặng lễ: Thương với nơi sáu trăm dặm. Hùng hòe tỏ vẻ muốn viết lại lịch sử, không hề làm ngu xuẩn sở hoài vương, tuyệt không tuyệt tề liền Tần. Kết quả ngày hôm sau, cùng cả triều văn võ thương lượng lúc sau, trải qua hơn luân đấu võ mồm, Sở Quốc trên dưới đạt thành nhất trí ý kiến. Hùng hòe khí phách phong hoa đối trương nghi nói: “Quả nhân quyết định cùng Tề Quốc tuyệt giao.”
Danh sách chương
  • 1 - 50