Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Gấp Trăm Lần Hệ Thống Tu Luyện Trong Nháy Mắt Thăng Cấp 999

Gấp Trăm Lần Hệ Thống Tu Luyện Trong Nháy Mắt Thăng Cấp 999

Tên Gốc : 百倍修炼系统瞬间升级999
Thể loại : Võng Du
Tác Giả :
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Đi một bước, kinh nghiệm 10*100 lần, cơ sở thân pháp tiến giai thành Hoàng Phẩm thân pháp! <br/>Vung một quyền, kinh nghiệm 10*100 lần, cơ sở quyền pháp tiến giai thành Hoàng Phẩm quyền pháp! <br/>Ăn một khỏa cường lực đan, kinh nghiệm 100*100 lần, tu vi từ tôi thể tam trọng tăng vọt đến tôi thể lục trọng! <br/>Nhìn một chút vết kiếm trên đá kiếm ý, điểm kinh nghiệm 100*100 lần, thành công lĩnh ngộ nhất cấp kiếm ý! <br/>…… <br/>Khương Thần xuyên việt qua dị giới, ngoài ý muốn nhận được gấp trăm lần hệ thống tu luyện, tùy thời đều đang mạnh lên! <br/>Không có việc gì đi một chút lộ, phất phất quyền, cơ sở võ kỹ đều có thể thăng cấp làm Thiên giai! <br/>Tùy tiện ăn viên thuốc, tu vi tăng trưởng còn nhanh hơn cưỡi tên lửa! <br/>Kiếm ý pháp tắc rất khó lĩnh ngộ? Trở thành luyện đan sư cũng rất khó khăn? <br/>Ta có gấp trăm lần hệ thống tu luyện, bất quá là vài phút sự tình! <br/>Khương Thần tay cầm gấp trăm lần hệ thống tu luyện, từ đây treo lên đánh hết thảy không phục!
5 chương mới nhất
    Danh sách chương