Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Giả Chuyên Gia

Giả Chuyên Gia

Tên Gốc : 冒牌专家
Thể loại : Khoa Huyễn
Tác Giả : Cổ Dạ Phàm
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 511: đánh trúng thổi sáo tinh linh
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Lăng phi, ngẫu nhiên đến xuyên qua đồng hồ, xuyên qua đến siêu thế giới, học được tri thức, lại hồi bổn thế giới đương một cái công nghệ cao chuyên gia chuyện xưa. Đổi mới thiếu, trước mắt mỗi ngày một chương, chỉ có thể bảo đảm xong bổn.
Danh sách chương
  • 451 - 500