Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Giếng Cổ Xem Truyền Kỳ

Giếng Cổ Xem Truyền Kỳ

Tên Gốc : 古井观传奇
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Khốn Đích Thụy Bất Trứ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 4813 chương xoay ngược lại có chút đột nhiên a
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Chung Nam sơn, thế nhân chỉ biết Chung Nam sơn có Toàn Chân Giáo, lại không biết Chung Nam dưới chân núi có một tòa rách nát đạo quan. <p></p> kia một ngày, giếng cổ xem người ngang trời xuất thế, từ đây danh quan thiên hạ! <p></p> giếng cổ xem duy nhất khấu khấu đàn: 346884557, tiến đàn yêu cầu nghiệm chứng, thỉnh ghi chú ngươi ở khốc thợ tên, tiêu phí quá người đọc 10 khối liền có thể xin, cung cấp hạ ngươi fans giá trị.
Danh sách chương
  • 1 - 50