Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Họa Hành Nhớ

Họa Hành Nhớ

Tên Gốc : 祸衡记
Thể loại :
Tác Giả : Giản Lật
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Thiên Đạo ban cho thế gian tu giả lấy chân linh, chân linh vì long giả, nhưng triển chân long thần thông; chân linh vì mộc, nhưng hoạch sinh chi linh tú; chân linh vì sơn, nhưng đến sơn dày trọng. Cái gọi là vạn linh vạn pháp, vạn loại thần thông. Nhiên có ‘ họa ’ chi nhất tộc, không tu chân linh mà đến đại thần thông, chung bị Thiên Đạo không dung mà tru diệt, chỉ để lại một ít đôi câu vài lời truyền thuyết.
5 chương mới nhất
    Danh sách chương