Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Khấu Hỏi Tiên Đạo

Khấu Hỏi Tiên Đạo

Tên Gốc : 叩问仙道
Thể loại : Tu Luyện
Tác Giả : Vũ Đả Thanh Thạch
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Đệ nhị ngàn lẻ mười tám chương đến chậm ngàn năm
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Một phàm nhân thiếu niên bởi vì một lần ngoài ý muốn mà vào nhầm tiên đạo, ở cầu tiên lộ thượng giãy giụa đi trước. Tiên lộ khó với lên trời, đối mặt thật mạnh hiểm trở, hắn cầu đạo chi tâm vẫn như cũ không giảm mảy may. Lại quay đầu, thanh sơn như cũ ở, bạn cũ bạc trắng cốt.
Danh sách chương
    • 1 - 50