Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Lăng Thiên Kiếm Tôn

Lăng Thiên Kiếm Tôn

Tên Gốc : 凌天剑尊
Thể loại : Tiên Hiệp
Tác Giả : Hỗn Thế Tiểu Ma Vương
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 4796 chương ca môn, ngươi là ai a?
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Đúc kiếm đại sư lăng thiên đúc kiếm năm vạn đem, công thành một khắc hồn xuyên dị thế, bám vào người ti tiện kiếm nô chi thân, ngưng tụ thành vạn kiếm thân thể, người mang tuyệt thế mồi lửa, thức tỉnh mạnh nhất võ hồn, cường thế quật khởi, một đường nghịch tập, tọa ủng chúng mỹ, ngạo thị cửu thiên! <p></p> sẽ luyện khí, có thể luyện đan, hiểu âm luật, sẽ nấu ăn. Ma ma nói, ra tới hỗn, cần thiết gì đều sẽ!
Danh sách chương
    • 1 - 50