Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Long Hoàng Võ Thần

Long Hoàng Võ Thần

Tên Gốc : 龙皇武神
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Ngã Cật Điềm Điềm Quyển
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : thứ 1917 chương mười ngày lăng không, phần thiên chử hải
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Về Long hoàng võ thần: Thẳng tới trời cao độ kiếp thất bại, buông xuống địa cầu mạt pháp thời đại, từ đô thị trung tu chân, đi bước một nghịch thiên quật khởi. <p></p> đồng tu phật ma nói! Đan điền chứa chân long! Có được thái cổ Long Thần huyết mạch, đạt được thượng cổ Tam Hoàng truyền thừa! Thẳng tới trời cao đấu tranh với thiên nhiên, trảm yêu trừ ma, một đường nghịch thiên tu hành! <p></p> hắn từ tu chân thế giới mà đến, hắn đem võ toái hư không mà đi! <p></p> hắn là Long hoàng võ thần!
Danh sách chương
    • 1 - 50