Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Long Thần Đan Đế

Long Thần Đan Đế

Tên Gốc : 龙神丹帝
Thể loại : Tiên Hiệp
Tác Giả : Bình Phàm Lão Oa Ngưu
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 1718 chương sắp gió nổi mây phun, sắp long trời lở đất( cuối cùng)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Mười năm nhẫn nhục phụ trọng, tham sống sợ chết, sở long rốt cuộc biết, không có nhẫn ra tới một tay che trời, chỉ có sát ra tới vạn người phía trên. Phạm ta giả, sát! Khinh ta giả, chết! Nhục ta giả, vong! Ta sở long đi trước đại đạo, thần chắn sát thần, Phật chắn diệt Phật! Người nếu khinh ta, ta liền kêu hắn hôi phi yên diệt; thiên nếu áp ta, ta muốn đem thiên đạp lên dưới chân! Há xem phế vật sở long, truyền thừa đan thần đại điển, tu bất tử thần long quyết, nghịch thiên quật khởi. Chiến thiên chiến địa chiến Bát Hoang, đồ tiên đồ thần đồ yêu ma; chứng ta đại đạo bất khuất chí, trên chín tầng trời ta vì vương!
Danh sách chương
  • 1 - 50