Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Mạnh Nhất Ăn Chơi Trác Táng Hệ Thống

Mạnh Nhất Ăn Chơi Trác Táng Hệ Thống

Tên Gốc : 最强纨绔系统
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Lương Nhất Tiếu
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 4126: đi, chúng ta về nhà( kết)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
qq đàn hào: 255016183 mạnh nhất ăn chơi trác táng đàn. <p></p> “Đạo tặc người chơi, đứng đầu đại thần” hứa tua, ngoài ý muốn xuyên qua dị giới, trọng sinh đại võ hồn thời đại! <p></p> bi thảm chính là, hắn lại xuyên qua đến một cái ăn chơi trác táng thiếu gia trên người. <p></p> “Đinh, ký chủ biểu hoảng, ngài chỉ phụ trách tu luyện, mặt khác, giao cho hệ thống!” <p></p> di, kiều đoạn không tầm thường, bổn thiếu thích! <p></p> từ đây, một bộ bạch y hứa thương thần, ngang trời xuất thế, một đường hát vang, thế như chẻ tre! <p></p> trang nhất sảng bức, đánh nhất cuồng mặt, dụ người đẹp nhất nhi! <p></p> nghịch thiên yêu nghiệt? Bổn thiếu dưới trướng thiên tài vô số, làm mưa làm gió! <p></p> đan đạo đại thần? Bổn thiếu hệ thống vô tận bảo đan, tôn cấp thánh cấp bao hàm toàn diện! <p></p> ngự thú thiên vương? Bổn thiếu dưới tòa chân long Tì Hưu, ngươi biết Transformers lại là cái quỷ gì sao? <p></p> nhậm ngươi vương hầu quyền quý? Thấy bổn thiếu nghịch thiên khí vận, vạn dặm xa, toàn cần thần phục! <p></p> nhậm ngươi trăm chiến quân chờ? Thấy bạch khởi, Lữ Bố, nguyên bá, tồn hiếu, cam vì trẻ con! <p></p> nhậm ngươi bày mưu lập kế? Thấy Gia Cát, trương lương, Quách Gia, quỷ cốc, cũng duy tự biết xấu hổ! <p></p> từ từ…… Ngươi hỏi bổn thiếu trướng hạ nhiều ít hỗ trợ? <p></p> hừ, thiên hạ toàn ở ta tay, vạn trượng càn khôn, trời cao thần chủ! <p></p> thả xem hứa tua như thế nào chấp chưởng tam giới nhân vật, tay cầm nhật nguyệt sao trời, trảm vương quyền, đoạn thương sinh, nghịch thiên nói!
Danh sách chương
    • 1 - 50