Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Một Người Phía Trên Thanh Hoàng Đình

Một Người Phía Trên Thanh Hoàng Đình

Tên Gốc : 一人之上清黄庭
Thể loại :
Tác Giả : Mộc Thạch Lưu Thủy
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Long Hổ Sơn có thần kỳ kim quang chú, ngũ lôi pháp; Đường Môn có thiên hạ vô song đan phệ; Gia Cát gia có chuyên thiêu thế gian thần hồn Tam Muội Chân Hỏa ······ mà thượng thanh phái giống nhau có độc môn tuyệt học: Thượng thanh đại động chân kinh, hoàng đình kinh, thần quỷ bảy sát lệnh. Đây là một thiếu niên bái nhập thượng thanh phái, trở thành thượng thanh môn đồ, xoay chuyển đại gia chỉ biết thượng thanh có một cái “Bò cạp dê” chuyện xưa. ps: Một người dưới + ma sửa quỷ thổi đèn + hai muỗng Harry Potter. ps: Phi xuyên qua, vô hệ thống.
5 chương mới nhất
    Danh sách chương