Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Nguyên Lai Tu Tiên Cũng Có Thể Muộn Thanh Phát Đại Tài

Nguyên Lai Tu Tiên Cũng Có Thể Muộn Thanh Phát Đại Tài

Tên Gốc : 原来修仙也可以闷声发大财
Thể loại : Tu Luyện
Tác Giả : Yêm Thị Lão Vương
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 285 chương chém chết thế!
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Mênh mông đệ tứ phân viện. Người khác đều là ba năm là có thể tốt nghiệp, diệp yên ổn ngốc chính là ba mươi năm. Làm gì đâu? Làm buôn bán bái! Loại này không cần giao tiền thuê, còn có thể độc bá thị trường sinh ý chỗ nào đi tìm? Đánh đánh giết giết chuyện này để cho người khác làm tốt, ta chỉ lo muộn thanh phát đại tài. Khi dễ ta không tu vi? Ta tùy tiện một cái đệ tử là có thể đem ngươi dọa cái chết khiếp!
Danh sách chương
  • 1 - 50