Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Nhặt Nói

Nhặt Nói

Tên Gốc : 拾道
Thể loại : Tu Luyện
Tác Giả : Mặc Đạo Tiêu Hồn
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 377 chương ba phần đại lễ!
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
“Đặt tên lâm sâm, đều có này ý, mộc nãi sinh cơ, năm mộc ý mà sống cực kỳ, nếu tu thành này nói, tắc trường sinh bất diệt! Ngươi không biết gì nhân hiện với rừng rậm, có lẽ là mệnh trung có kiếp, nhiên, vạn kiếp đều không phá, người hằng tắc vì này......”
Danh sách chương
  • 1 - 50