Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Như Đi Vào Cõi Thần Tiên Chư Thiên Hư Hải

Như Đi Vào Cõi Thần Tiên Chư Thiên Hư Hải

Giới thiệu truyện :
Một vị tầm thường xuyên qua thiếu niên, ở được đến một chút cơ duyên lúc sau, như đi vào cõi thần tiên chư thiên vạn giới, vô tận hư hải, cho đến siêu thoát chuyện xưa. <p></p> “Ta vì lâm thanh. Sâu kín lâm úc, vô kỳ cỏ xanh lâm thanh. Chư vị thỉnh nhiều hơn chỉ giáo……” Sừng sững với vô tận thời gian ở ngoài lâm thanh, đối mặt sở hữu tồn tại, như thế nói.
Danh sách chương
    • 1 - 50