Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Pháo Hôi Nhân Sinh Cải Tạo [ Xuyên Nhanh ]

Pháo Hôi Nhân Sinh Cải Tạo [ Xuyên Nhanh ]

Tên Gốc : 炮灰人生改造[快穿]
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Nguyệt Hạ Thanh Linh
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 123. Chương 40: ( canh một )
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Xuyên qua thành một đám bị vận mệnh trêu cợt cõng ác danh nữ tử, xem nàng quay cuồng càn khôn, nghịch thiên sửa mệnh. <p></p> sở hữu hại nàng, ăn nàng, vướng nàng nhân tra không lăn liền chết, nàng phải hướng thắng lợi đi tới. <p></p> bổn văn phi nữ xứng văn, ở chính mình nhân sinh chuyện xưa trung, trước nay đều là vai chính. <p></p> mục lục: <p></p> bội ước hiện đại Phan Kim Liên ( đã hoàn thành ) <p></p> đập nát hảo bài nữ nghệ sĩ ( đã hoàn thành ) <p></p> Trạng Nguyên lang không hiền nguyên phối ( đã hoàn thành ) <p></p> nông thôn tiểu quả phụ báo thù nhớ ( đã hoàn thành ) <p></p> thần tiên giới xấu nữ nhiều tác quái ( đã hoàn thành ) <p></p> vong ân phụ nghĩa bị cứu nữ ( đã hoàn thành ) <p></p> dân quốc hàn nữ danh chấn thiên hạ <p></p> bất hiếu vô tử nữ giáo thụ <p></p> bị đánh tráo hầu môn thiên kim <p></p> thanh niên trí thức nông thôn di châu vào thành <p></p> đáng thương lại đáng giận nữ phạm <p></p> trọng sinh thứ muội muốn tới ngược ta <p></p> sư sinh luyến gièm pha nữ giáo viên <p></p> pháo hôi Hoàng thái tử sủng thiếp <p></p> nữ xứng nghịch tập ngược tiểu bạch <p></p> xấu cha xấu nương nhà nghèo nữ <p></p> hố chết ngựa giống bạch phú mỹ <p></p> du tẩu nhị nam lục trà kỹ nữ <p></p> bị giáo dục lao động phong trần nữ tử <p></p> thân bại danh liệt tạo phản công chúa <p></p> linh có thể giới điêu ngoa tiểu thư <p></p> Trung Quốc bản phong nguyệt tiếu giai nhân <p></p> tinh tế sủng hôn nam chủ tiền nhiệm <p></p> khí tử nha hoàn nghịch tập chi lộ <p></p> ung thư lười tinh trạch nữ muốn xuất giá <p></p> mạt thế nước tương đảng nghịch tập kế <p></p> bị nhốt nông thôn nữ thanh niên trí thức <p></p> hồ tiên luyến thư sinh vị hôn thê <p></p> vứt phu bỏ nữ vật chất nữ <p></p>…… Bổn văn 7 nguyệt 18 ngày nhập V, bảy tám hai tháng ngày càng 9000+. Kết thúc cũ hố 《【 hồng lâu 】 quyền sau chi lộ 》 ( nguyên danh 《【 hồng lâu 】 sủng phi Hình tụ yên 》 ); ở điền hai trăm nhiều vạn tự hố to 《 thư trung du 【 mau xuyên 】》; hoan nghênh cổ động.
Danh sách chương
    • 1 - 50