Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Sẽ Không Thực Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Đi

Sẽ Không Thực Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Đi

Tên Gốc : 不会真有人觉得师尊是凡人吧
Thể loại : Tu Luyện
Tác Giả : Cật Bạch Thái Yêu
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 1018: vô đạo tông( đại kết cục)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
“Tông chủ, năm nay đại lục tông môn đại bỉ, chúng ta tông môn đệ tử lại lấy đệ nhất!” Sở duyên: “Đá! Đều cấp lão tử đá ra tông môn!!” “Tông chủ, không thể lại đá! Phía trước bị đá ra đi đệ tử đều thành lập tu luyện thánh địa, lại đá đi xuống, đại lục thánh địa đều bị chúng ta tông môn nhận thầu……” Sở duyên: “???” Ta thật sự chỉ là muốn giáo phế đi đệ tử a!! Vì cái gì các ngươi đều ở diễn ta!!…… Quyển sách lại danh 《 ta từ Nguyên Anh tu tới rồi phàm nhân 》, 《 ta đệ tử đều là phế tài 》, 《 không giống nhau tu tiên 》, 《 ta thật sự không phải đại lão a 》, 《 ta chỉ thu phế tài đệ tử 》, 《 cầu xin các ngươi, đừng não bổ 》
Danh sách chương
    • 1 - 50