Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Siêu Thần Khoa Học Kỹ Thuật Giao Dịch Thương Thành

Siêu Thần Khoa Học Kỹ Thuật Giao Dịch Thương Thành

Tên Gốc : 超神科技交易商城
Thể loại : Khoa Huyễn
Tác Giả : Như Ưng Triển Sí
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : chương 751: đối mặt chín lê tinh cao tầng
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Đạt được khoa học kỹ thuật giao dịch thương thành, nhưng cùng ngàn vạn khoa học kỹ thuật thế giới tiến hành khoa học kỹ thuật, tri thức, bản vẽ chờ giao dịch, từ đây bắt đầu đi hướng nhân sinh đỉnh, ở chư thiên khoa học kỹ thuật vũ trụ thanh danh thước khởi!
Danh sách chương
    • 1 - 50