Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Siêu Yêu Tôn

Siêu Yêu Tôn

Tên Gốc : 超妖尊
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Đâu Lý Hữu Lạp Mễ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 555 chương đệ nhất!
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
( miễn phí sảng văn ) <p></p> trời giáng hồng tạp, yêu linh bám vào người! <p></p> một trương không biết năng lực tấm card, một cái yêu thú tung hoành thế giới! <p></p> Thiên Đạo bất công, đốt thiên mà đi! <p></p> thả xem thiếu niên, một sớm mở ra ấn ký, cường thế quật khởi, dẫm tẫn các loại tiểu nhân, oanh sát các lộ thiên tài!
Danh sách chương
  • 1 - 50