Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Tài Sắc Vô Song

Tài Sắc Vô Song

Tên Gốc : 财色无双
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Phá Vũ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 1409 chương ảo não cũng đã chậm
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Hắn là uy chấn quốc tế võ học tông sư, võ đạo thần thoại, một người phá ngàn quân; hắn là ôn tồn lễ độ đồ cổ đại gia, đổ thạch thưởng họa, cất chứa phú khả địch quốc! Hắn là Lý văn, bằng vào điểm kim thánh thủ duyệt biến thiên hạ mỹ nhân, ngạo thị thiên hạ! ( thư hữu đàn: 237413248 )
Danh sách chương
    • 1 - 50