Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Thần Cấp Cố Vấn Sư

Thần Cấp Cố Vấn Sư

Tên Gốc : 神级咨询师
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Tam Thanh Vô Thủy
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Bản hoàn tất cảm nghĩ
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao! <p></p> thần thức vì bút, pháp lực vì giấy. Làm bài tập tăng đạo hạnh, thăng niên cấp trướng cảnh giới. Khảo thí vì độ kiếp, bằng cấp hóa nói quả! <p></p> ở văn xương giới tu tiên, đó là một loại bộ dáng gì tu tiên thể nghiệm? <p></p> sách mới 《 học tra tu tiên sinh hoạt 》, kính thỉnh chú ý!
Danh sách chương
  • 1 - 50