Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Thanh Vân Thẳng Thượng

Thanh Vân Thẳng Thượng

Tên Gốc : 青云直上
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Cẩm Trư
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : thứ 656 chương đạt được mục đích
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Lão bản tao ngộ hãm hại, tiêu một phàm đơn thương độc mã sấm nghịch cảnh, kéo tơ lột kén tra ẩn tình, ngộ gian nịnh hãm hại, đến quý nhân dìu dắt, thân ở cùng đường bí lối, lại bằng vào một khang cô dũng, thế như chẻ tre, cuối cùng, sang hoành đồ bá nghiệp, thành nhân sinh người thắng.
Danh sách chương
  • 1 - 50