Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Thiên Mệnh Tiên Quân

Thiên Mệnh Tiên Quân

Tên Gốc : 天命仙君
Thể loại : Tu Luyện
Tác Giả : Niên Thiểu Phong Cuồng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chính văn chương 336: đường tắt
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Tại đây người tu chân thế giới, tiên là mọi người hành hương phương hướng. Tiên lộ dài lâu, tại đây dài dòng tiên lộ thượng, bao nhiêu người vì sống mà chết, bao nhiêu người lại nhân chết mà sống. Đường mờ mịt lại xa xôi, ngô đem trên dưới mà cầu tác……, nghe! Đây là thế nhân tiếng lòng, không phải sao?
Danh sách chương
  • 1 - 50