Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Thiên Quan

Thiên Quan

Tên Gốc : 天官
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Nhạn Cửu
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Từng banh nghi掤 dư sán chương 175: dư âm( đại kết cục)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Chính Đức mười ba năm, kinh thành Chính Đức hoàng đế nắm giữ ấn soái tuần biên, Nam Xương Ninh Vương mưu đồ tạo phản, an lục hưng vương trầm mê luyện đan. An lục châu ngoại Tây Sơn chùa, hiện thân một cái tiểu hòa thượng, trở lại bể dục chìm nổi trung, tụng khởi một bộ vô căn cứ kinh. Hồng trần đưa đò, ai...
Danh sách chương
    • 1 - 50