Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Trọng Sinh Nông Môn Tiểu Phúc Thê

Trọng Sinh Nông Môn Tiểu Phúc Thê

Tên Gốc : 重生农门小福妻
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Phong Thập Lý
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : thứ 3295 chương lời cuối sách, toàn văn xong【 chuông hoàn + lữ bách + mấy chục năm sau đại vệ tình hình...
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Nữ quân y trọng sinh cổ đại gặp gỡ khô hạn chạy nạn, tổ phụ tra, tổ mẫu độc, muốn bán đi nàng cả nhà đổi lương thực. Cố cẩm tỏ vẻ: Chút lòng thành, trước giải quyết tra gia ác nãi, lại tìm thủy đổi lương, mang theo cả nhà vượt qua thiên tai. Chạy nạn đến đại phong thôn an gia, ngoại lai hộ không hảo hỗn, các loại bị ức hiếp, như thế nào phá? Cố cẩm an tỏ vẻ: Không quan hệ, ca ca ta là khoa cử đại lão, một đường liền khoa, tú tài cử nhân tiến sĩ, quang diệu môn mi, nhìn xuống cặn bã. Nhật tử chính quá đến có tư có vị, binh tai nổi lên bốn phía, cố cẩm xốc bàn, bổn cô nương chỉ nghĩ làm ruộng, đánh giặc thần mã, lăn! Chạy nạn nhặt được tiểu ca ca: Nương tử chớ hoảng sợ, ngươi tướng công là chiến trường cuồng nhân, tiểu binh biến hầu gia, hộ ngươi vạn mẫu dược điền, một đời mạnh khỏe. PS: Vả mặt ngược tra làm ruộng văn, nam nữ chủ thể xác và tinh thần sạch sẽ, 1V1 lẫn nhau sủng, vui mừng kết cục. 【 nữ chủ không được y, chỉ biết dùng y dược tri thức làm giàu ^0^】
Danh sách chương
  • 1 - 50