Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Từ Cô Hoạch Điểu Bắt Đầu

Từ Cô Hoạch Điểu Bắt Đầu

Tên Gốc : 从姑获鸟开始
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Hoạt Nhi Cai
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : chương 58: làm đều tạp lạp
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Thân như hồng mao, mệnh như cỏ dại. <p></p> gặp qua nhất hắc đêm, cho nên trong lòng mãnh liệt sáng ngời ngọn lửa, cũng không dao động. <p></p> thư hữu đàn 724804514
Danh sách chương
  • 1 - 50