Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Từ Hỏa Ảnh Bắt Đầu Làm Phía Sau Màn Độc Thủ

Từ Hỏa Ảnh Bắt Đầu Làm Phía Sau Màn Độc Thủ

Tên Gốc : 从火影开始做幕后黑手
Thể loại : Khác
Tác Giả : Nùng Mặc Kiêu Thư
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Marvel phiên ngoại( kết thúc)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Mộc diệp lịch 56 năm, hiểu tổ chức nhiều hai cái thành viên, trong đó một cái kêu Uchiha Itachi, một cái khác kêu lên nguyên nại lạc. Hắn, là cái ảnh đế. Hắn, là cái quải so. ( tóm tắt vô lực )
Danh sách chương
  • 1 - 50