Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Tử Thần Chi Cái Này Hệ Thống Có Điểm Quái

Tử Thần Chi Cái Này Hệ Thống Có Điểm Quái

Tên Gốc : 死神之这个系统有点怪
Thể loại :
Tác Giả : Cơ Nhất Áo
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Hắn là Tử Thần nữ tính hiệp hội vinh dự lí sự trưởng. Hắn là tây lưu hồn phố 38 khu vạn sự phòng lão bản, thượng đến sát hư, hạ đến tìm người theo dõi, không chỗ nào không tiếp. Nữ tính chín chiết, nữ tính Tử Thần giảm giá 20%, nữ tính tịch quan giảm 30%, nữ tính phó đội trưởng giảm 40%, nữ tính đội trưởng…… Giống nhau nửa giá!…… “Unohana Retsu hảo cảm độ +1, đạt được 1500 kinh nghiệm giá trị.” Đoạn mộc: “Nhiều như vậy!?”
5 chương mới nhất
    Danh sách chương