Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Tùy Mạt Ta Vì Vương

Tùy Mạt Ta Vì Vương

Tên Gốc : 隋末我为王
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Ngô Lão Lang
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Tuy trúc khôi quy sang揥 thứ 525 chương đại kết cục
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Hy sinh, xuyên qua, là Tùy mạt, còn ở ra sức biểu diễn đa dạng tìm đường chết bách khoa toàn thư Tùy Dương Đế đã nhảy nhót không được mấy ngày, vương thế sung, Lý mật, đậu kiến đức cùng địch làm chờ liên can mãnh người đã ở nhanh chóng quật khởi, lão Lý gia cũng đã ở yên lặng tích lũy thực lực...
Danh sách chương
  • 1 - 50