Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Vạn Giới Phát Sóng Trực Tiếp To Lớn Thổ Hào

Vạn Giới Phát Sóng Trực Tiếp To Lớn Thổ Hào

Tên Gốc : 万界直播之大土豪
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Nhất Mộng Hoàng Lương
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Sách mới《 lão nạp muốn hoàn tục bước thứ hai》 lên khung rồi
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Chạy tiêu thụ vương thiên được đến vạn giới phát sóng trực tiếp ngôi cao quan khán tư cách, kết quả ra BUG, hắn tiền là vô hạn! Vì thế vương thiên thành vô số chủ bá quỳ tian thần hào! Vô số thần hào trung thần thoại! Đánh thưởng chủ bá, khai bảo...
Danh sách chương
  • 1 - 50