Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Vãn Minh Từ Hải Đảo Bắt Đầu

Vãn Minh Từ Hải Đảo Bắt Đầu

Tên Gốc : 挽明从海岛开始
Thể loại :
Tác Giả : Yến Nam Thiểu Hiệp
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Nam minh vĩnh lịch nguyên niên, thanh quân nam hạ Phúc Kiến, đánh vào Trịnh thành công quê quán an bình. Một người đời sau linh hồn đi vào thời đại này, trở thành Trịnh thành công đệ đệ Trịnh tập. Nguyên chủ ở Trịnh thành công sau khi chết, cùng Trịnh kinh tranh đoạt duyên bình vương vị thất bại mà bị bắt hàng thanh. Này một đời, thề sống chết không hàng! Xem thử tay nghề, bổ thiên nứt. PS: Quyển sách lại danh 《 minh Trịnh vạn năm 》, hải lục song tu, lục địa làm ruộng, hải dương làm ruộng, lục chiến, hải chiến đều sẽ có, hoan nghênh phẩm đọc.
5 chương mới nhất
    Danh sách chương