Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Võng Du Lột Phàm

Võng Du Lột Phàm

Tên Gốc : 网游蜕凡
Thể loại : Khoa Huyễn
Tác Giả : Cô Độc Đích Băng Ngữ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 311 chương kết cục
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Ngay từ đầu vương húc chỉ là tưởng an an tĩnh tĩnh một người chơi cái trò chơi mà thôi; vương húc cho rằng “Huyễn thế” chỉ là một cái bình thường giả thuyết hiện thực trò chơi, kết quả mèo trắng biến thành miêu nương xuất hiện……
Danh sách chương
  • 1 - 50