Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Báo lỗi, yêu cầu truyện liên hệ FB : TruyenTiki
Yêu Đuôi Chi Triệu Hoán Ma Đạo Sĩ

Yêu Đuôi Chi Triệu Hoán Ma Đạo Sĩ

Tên Gốc : 妖尾之召唤魔导士
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Bi Thừa Tương
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Lời cuối sách
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Có như vậy một loại ma pháp lấy thẻ bài ma pháp làm cơ sở đế, tham khảo tinh linh ma pháp triệu hoán, bắt chước cụ hiện chi hình cung tưởng tượng sáng tạo, lại lấy phụ gia ma pháp giao cho các loại thuộc tính, sáng tạo ra đủ loại có được ma pháp lực lượng quái thú. Này ma pháp, bị xưng là ‘ triệu hoán chi tạp ’ làm này ma pháp duy nhất người sở hữu, Calvin · mã Carlo ở y tu già ngươi thượng thư viết chính mình truyền kỳ. Đây là tên là Calvin · mã Carlo chuyện xưa.
Danh sách chương
  • 1 - 50