Đọc Truyện Online
Thông báo đổi tên miền sang TruyenTiki.top
Lấy Ra Khỏi Lồng Hấp Nhớ

Lấy Ra Khỏi Lồng Hấp Nhớ

Tên Gốc : 出笼记
Thể loại :
Tác Giả : Hạch Động Lực Tàu Chiến Đấu
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 31.30 Chương đạo quả, bước vào, bước ra
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Quầng mặt trời vị diện cốt truyện chỉ do tư biên giải trí, người đọc tôn trọng trò chơi nguyên sang giả thiết cốt truyện
Danh sách chương
    • 1 - 50